Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
KA-Rengas Oy, Koskentie 372, 31500 Koski Tl
2. Rekisteriasioiden yhteystiedot
KA-Rengas Oy, Koskentie 372, 31500 Koski Tl
3. Rekisterin nimi
KA-Rengas Oy:n markinointirekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Yritys-/Henkilötietoja käsitellään markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää KA-Rengas Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainituun osoitteeseen tai peruuttaa uutiskirjeen
5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi

• Osoite

• Sähköpostiosoite

• Suoramarkkinointilupa

• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tilastotietoja tilauksiin ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.
7. Tietojen luovutus
KA-Rengas Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tiloissa on käytössä kulunvalvonta.